Robert Księżak - Rzeczoznawca majątkowy

Robert Księżak Reczoznawca majątkowy info@rzeczoznawca.pro tel. 600 803 557

Robert Księżak - rzeczoznawca.pro

Dla
klienta

Mając na uwadze terminowość wykonania zlecenia pragniemy przedstawić Państwu wykaz dokumentów potrzebnych rzeczoznawcy majątkowemu do wykonania wyceny nieruchomości.

Przygotowanie przez Państwa wymienionych poniżej dokumentów znacząco wpłynie na termin wykonania zlecenia.

Nieruchomość lokalowa:

 • numer księgi wieczystej
 • numer księgi wieczystej dla gruntu na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki na której znajduje się lokal,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • rzut lokalu*.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, darowizny)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą to numer księgi (lub aktualny odpis)
 • numer księgi wieczystej dla gruntu (lub aktualny odpis), na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu

Nieruchomość zabudowana:

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis)
 • wypis z ewidencji gruntów
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny)
 • kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej, zasadniczej, ewidencyjnej
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli taka została wydana),
 • wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań jeśli plan jest w trakcie tworzenia*.

Nieruchomość zabudowana:

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis)
 • wypis z ewidencji gruntów
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny)
 • kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej, zasadniczej, ewidencyjnej
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli taka została wydana),
 • wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań jeśli plan jest w trakcie tworzenia*.

Nieruchomość zabudowana budynkiem będącym w trakcie realizacji

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis)
 • wypis z ewidencji gruntów
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny)
 • kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej, zasadniczej, ewidencyjnej
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli taka została wydana),
 • wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań jeśli plan jest w trakcie tworzenia*.

Lokal użytkowy

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis)
 • numer księgi wieczystej dla gruntu (lub aktualny odpis) na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki na której znajduje się lokal,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • rzut lokalu*.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, darowizny)
 • w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu to umowa najmu