Robert Księżak - Rzeczoznawca majątkowy

Robert Księżak Reczoznawca majątkowy info@rzeczoznawca.pro tel. 600 803 557

Robert Księżak - rzeczoznawca.pro

Wycena
nieruchomości

Wykonywane opracowania spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa i standardy zawodowe. Charakteryzują się również dużą estetyką i przejrzystością.

Proces wyceny nieruchomości poprzedzony jest wizją lokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną stanu techniczno-użytkowego obiektu wycenianego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi o dokumentację fotograficzną. W toku prac nad wyceną firmy dokonujemy szczegółowej analizy finansowo-ekonomicznej i prawnej. Kładziemy nacisk na operacyjno – strategiczne aspekty wycenianych przedsiębiorstw.

Zgodnie z polskim prawem tylko osoba posiadająca tytuł rzeczoznawcy majątkowego może dokonywać wyceny nieruchomości. Opinię o wartości nieruchomości sporządza się w formie operatu szacunkowego.
W ramach szeroko rozumianego rynku nieruchomości sporządzamy opracowania dotyczące różnych rodzajów nieruchomości, jak i różnych celów wyceny:

Rodzaje nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny:
- zabudowane,
- niezabudowane,
- lokalowe (mieszkalne i komercyjne)
- rolne i leśne,
- nieruchomości o różnym przeznaczeniu (stacje paliw, hotele, szpitale, biurowce, magazyny, centra logistyczne).

Cele

Cele, dla których określamy wartość nieruchomości to w szczególności:
zabezpieczenia kredytów bankowych,
zamiany, sprzedaży czy negocjacji,
wniesienia aportu,
aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
przekształceń,
księgowych,
naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
naliczenia opłat cywilno – prawnych,
określenia podatków od spadków i darowizn

Opracowania sporządzane są dla różnych instytucji, m.in. dla banków, urzędów skarbowych, urzędów miasta i gminy, dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.